SMS Nedir?

SMS Nedir?

Emniyet yönetim sistemi, faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkan emniyet tehlikelerinin tanımlanmasını, risklerin hesaplanmasını, gerekli iyileştirme çalışmalarının uygulanarak bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesini, emniyet performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.(SHGM/SMM/6.5)

Emniyet risklerini yönetimi, havacılık sektörünün temel gereksinimidir.

Havacılıkta emniyetin sürekli olarak iyileştirilebilmesi ve sunduğumuz servislerimizin geliştirilebilmesi ancak paydaşlarımızın emniyet konusunda hassasiyet göstermesi ile mümkün olabilir.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) Emniyet Yönetim Sistemi (Safety Management System Manual) El Kitabı 9859-AN/474 ile tüm havacılık sektörüne tanıştırdığı SMS gereklilikleri, 2013 yılında yürürlüğe giren Annex-19 aracılığıyla tek bir dokümanda toplanmıştır.

Ulusal çerçevede ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 28172 sayı 13.01.2012 tarihli resmi gazetede yayınladığı yönetmelik ve ardından yürürlüğe giren Sivil Havacılık Talimatı (SHT SMS/HAD) ile SMS kurmak ve uygulamak işletmeler için yasal zorunluluk haline gelmiştir.